Hur blir jag webbkund?

Du behöver inte vara webbkund för att ansöka om ett nytt serveringstillstånd.

För att kunna göra anmälningar och registrera serveringsansvarig personal måste
du vara webbkund. Det kan du bli om du är tillståndshavare i Sigtuna kommun.

Om du vill ha inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du
maila en begäran till tillstandshandlaggaren@sigtuna.se.

I begäran ska du uppge bolagsnamn, organisationsnummer och vilken restaurang
det gäller.