Ansökan om tillstånd 

 - Stadigvarande tillstånd 
 Du som ska öppna en ny restaurang eller ta över en restaurang så att organisationsnumret
 ändras ska ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande
 serveringstillstånd gäller tills vidare.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

 - Tillfälligt tillstånd till allmänheten 
 Om du anordnar en tillställning där gästerna inte är kända före tillställningen, inte har
 något gemensamt intresse utöver tillställningen eller där inbjudningar gått ut till
 allmänheten ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

 - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
 Om du anordnar en tillställning där alla gäster är kända före tillställningen och har något
 gemensamt intresse utöver just den aktuella tillställningen ska du ansöka om ett tillfälligt
 serveringstillstånd till slutet sällskap. Det kan till exempel gälla en personalfest eller
 föreningsfest.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

 - Komplettera ansökan 
 Om du redan har skickat in en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för
 att logga in och komplettera med ytterligare handlingar. Du kan inte se eller ändra i de
 handlingar som du redan skickat in. Om du tappat bort referensnumret är du välkommen
 att kontakta tillståndshandläggaren.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan.

 - Ändringar i gällande tillstånd 
 Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet.
 Det kan till exempel gälla ändrade serveringstider eller ändrade serveringsytor. Använd det
 användarnamn och lösenord du fått från kommunen för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande tillstånd.