Välkommen till kommunens e-tjänster för serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till kommunen.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos kommunen kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund hos kommunen kan du registrera och avregistrera serveringsansvarig personal. Du kan också skriva ut en lista över vilka som anmälda som serveringsansvariga på ditt serveringsställe.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.