Jag är medveten om att kommunen kommer att skicka ut en faktura på en handläggningsavgift. Avgiften betalas inte tillbaka vid avslag eller om ansökan dras tillbaka. Se aktuella avgifter här.
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext